Den Intelligente Patientjournal

KUNSTIG INTELLIGENS FINDER RELEVANT INFORMATION I PATIENTJOURNALEN

Hjælper lægen med journalen

Det er tidskrævende at finde informationer i patientjournalen, hvilket kan forsinke behandlingen og medfører risiko for at kritiske informationer overses. I Den Intelligente Patientjournal udvikles kunstig intelligens, som finder relevante symptomer og tilstande i patientjournalen og præsenterer dem for lægen.

Tidlig diagnostik og behandling

Den Intelligente Patientjournal kan lede til hurtig identifikation af kritiske informationer, så korrekt patientbehandling kan iværksættes straks, hvilket fører til en bedre prognose.

Andre fordele er, at der spares tid ved journalgennemgang – tid der kan bruges sammen med patienten. Desuden kan systemet anvendes til at overvåge kritiske situationer som fx blødningskomplikationer ved operative indgreb, hvilket kan identificere risikosituationer, der kan forebygges.

Projekter

Den Intelligente Patientjournal er et program, der består at mange projekter. I første fase udvikles de sprogmodeller som i anden fase udgør fundamentet i værktøjerne som analyserer EPJ tekst. I sidste fase benyttes EPJ værktøjerne til medicinske formål. Læs mere om projekterne under de forskellige faser ved at klikke her:

Seneste nyheder

  • To papers til NoDaLiDa 2023 konferencen

    Vi har fået accepteret to papers på NoDaLiDa 2023 konferencen på Færøerne. Vi præsenterer en sprogmodel, MeDa-BERT, som vi har pre-trained på et nyt korpus af dansk medicinsk tekst fra medicinske bøger og tekst fra internettet. Korpusset består af 133 millioner ord. Vi præsenterer også vores arbejde med at udtrække kliniske events, deres egenskaber, og… Læs mere »To papers til NoDaLiDa 2023 konferencen

  • Vi har udgivet et benchmark til word embeddings

    Vi har nu udgivet en artikel, hvor vi præsenterer et benchmark til danske kliniske word embeddings. Word embeddings er vektorer som repræsenterer et ords betydning vha. numeriske værdier og gør det muligt at udføre machine learning på tekst. Benchmarket muliggør også sammenligning af word embeddings til machine learning på danske kliniske problemer, og forskere der… Læs mere »Vi har udgivet et benchmark til word embeddings

  • IEEE-EMBS BHI-BSN 2022 konference

    Vi præsenterede vores arbejde med sprogmodeller til at finde blødning og dens lokation i kroppen ved IEEE-EMBS BHI-BSN 2022 konferencen i Ioannina, Grækenland. Viden om blødninger og hvor de fandt sted er vigtig for behandling af patienten. Vores arbejde viste, at en lille sprogmodel, som hurtigt kan trænes på lokale patientjournaler, var bedre end en… Læs mere »IEEE-EMBS BHI-BSN 2022 konference

Samarbejdspartnere

Lad os samarbejde


Kontakt os hvis du ønsker at samarbejde om sprogmodeller eller har brug for at håndtere tekst i medicinsk forskning.