Den Intelligente Patientjournal

KUNSTIG INTELLIGENS FINDER RELEVANT INFORMATION I PATIENTJOURNALEN

Hjælper lægen med journalen

Det er tidskrævende at finde informationer i patientjournalen, hvilket kan forsinke behandlingen og medfører risiko for at kritiske informationer overses. I Den Intelligente Patientjournal udvikles kunstig intelligens, som finder relevante symptomer og tilstande i patientjournalen og præsenterer dem for lægen.

Tidlig diagnostik og behandling

Den Intelligente Patientjournal kan lede til hurtig identifikation af kritiske informationer, så korrekt patientbehandling kan iværksættes straks, hvilket fører til en bedre prognose.

Andre fordele er, at der spares tid ved journalgennemgang – tid der kan bruges sammen med patienten. Desuden kan systemet anvendes til at overvåge kritiske situationer som fx blødningskomplikationer ved operative indgreb, hvilket kan identificere risikosituationer, der kan forebygges.

Projekter

Den Intelligente Patientjournal er et program, der består at mange projekter. I første fase udvikles de sprogmodeller som i anden fase udgør fundamentet i værktøjerne som analyserer EPJ tekst. I sidste fase benyttes EPJ værktøjerne til medicinske formål. Læs mere om projekterne under de forskellige faser ved at klikke her:

Seneste nyheder

  • IEEE-EMBS BHI-BSN 2022 konference

    Vi præsenterede vores arbejde med sprogmodeller til at finde blødning og dens lokation i kroppen ved IEEE-EMBS BHI-BSN 2022 konferencen i Ioannina, Grækenland. Viden om blødninger og hvor de fandt sted er vigtig for behandling af patienten. Vores arbejde viste, at en lille sprogmodel, som hurtigt kan trænes på lokale patientjournaler, var bedre end en… Læs mere »IEEE-EMBS BHI-BSN 2022 konference

  • ICHI 2022 konference

    Vi deltog med et paper ved The 10th IEEE International Conference on Healthcare Informatics i Rochester, Minnesota.I samarbejde med Wilke A/S undersøgte vi danskernes syn på at blive diagnosticeret af en robot.Vi har lige nu publiceret at: 77% af danskere gerne vil diagnosticeres af en robot – faktisk vil 29% foretrække en robot frem for… Læs mere »ICHI 2022 konference

  • Samarbejde med FADL’s Forlag

    Vi har indgået samarbejde med FADL’s Forlag om udvikling af kliniske sprogteknologiske algoritmer.

Samarbejdspartnere

Lad os samarbejde


Kontakt os hvis du ønsker at samarbejde om sprogmodeller eller har brug for at håndtere tekst i medicinsk forskning.