Den Intelligente Patientjournal

KUNSTIG INTELLIGENS FINDER RELEVANT INFORMATION I PATIENTJOURNALEN

Den Intelligente Patientjournal

Det er tidskrævende at finde informationer i patientjournalen, hvilket kan forsinke behandlingen og medfører risiko for at kritiske informationer overses. I Den Intelligente Patientjournal udvikles kunstig intelligens, som finder relevante symptomer og tilstande i patientjournalen og præsenterer dem for lægen.

Tidlig diagnostik

Den Intelligente Patientjournal kan lede til hurtig identifikation af kritiske informationer, så korrekt patientbehandling kan iværksættes straks, hvilket fører til en bedre prognose.

Andre fordele er, at der spares tid ved journalgennemgang – tid der kan bruges sammen med patienten. Desuden kan systemet anvendes til at overvåge kritiske situationer som fx blødningskomplikationer ved operative indgreb, hvilket kan identificere risikosituationer, der kan forebygges.

Projekter

Den Intelligente Patientjournal udvikles i tre faser. I første fase udvikles de sprogmodeller som i anden fase udgør fundamentet i værktøjerne som analyserer EPJ tekst. I sidste fase benyttes EPJ værktøjerne til at tilbyde beslutningsstøtte til sundhedspersonale. Læs mere om projekterne under de forskellige faser ved at klikke her:

Seneste nyheder

  • Samarbejde med FADL’s Forlag

    Vi har indgået samarbejde med FADL’s Forlag om udvikling af kliniske sprogteknologiske algoritmer.

  • Hjerteforeningen støtter med 1 mio. kr.

    Hjerteforeningen støtter projektet “Automatisk vurdering af risiko for venøs tromboembolisme under indlæggelse ved hjælp af kunstig intelligens – AUTORISK” med 1 mio. kr.

  • Samarbejde med Medicin.dk

    Vi har indgået samarbejde med Medicin.dk om udvikling af kliniske sprogteknologiske algoritmer.

Samarbejdspartnere

Lad os samarbejde

Vi samarbejder gerne med studerende ifm. projekter.
Kontakt os hvis du ønsker at samarbejde eller bruge værktøjerne til medicinsk forskning.