Spring til indhold

Den Intelligente Patientjournal

Kunstig intelligens hjælper sundhedspersonale

IPJ udvikler algoritmer, der hurtigt og præcist finder information i patientjournalen

Journalen er et centralt arbejdsværktøj i sundhedsvæsenet, men det er tidskrævende at finde informationer i patientjournalens store data mængde manuelt. Desuden er der risiko for at overse relevant information, idet op til 30 % af relevante sætninger overses ved journalgennemgang. Dette afhjælpes effektivt med algoritmer, der hurtigt og præcist kan finde relevant information

Én algoritme – mange anvendelsesmuligheder

IPJ anvender state-of-the art  Large Language Models (LLMs) til at finde information i journaler

En algoritme har mange anvendelsesmuligheder, herunder hurtig korrekt identifikation af kritiske informationer fx omkring blødningsepisoder, hvilket kan sikre korrekt rettidig patientbehandling og en bedre prognose. Samme algoritme kan anvendes til at overvåge kritiske situationer som fx blødningskomplikationer ved operative indgreb, hvilket kan identificere risikosituationer, der kan forebygges. Desuden kan algoritmen bruges til forskning, planlægning og statistik.

Mere værdi

– Fra Data til Sundhed

IPJ udvikler algoritmer til bedre medicinske beslutninger ved at skabe hurtige, præcise, og patientsikre algoritmer bygget på klinisk indsigt og behov.

IPJ håndterer journaltekst, så der skabes indsigt og overblik over journalen. Algoritmer er baseret på høj kvalitet data med fokus på patientsikkerhed. Udviklingen til klinisk indsigt muliggør analyse af journaltekst og de fundne informationer kan derefter bruges til mange medicinske formål.

Læs mere om projekterne her:

Seneste nyheder

  • To ingeniører i IPJ har forsvaret sin Ph.d.

    D. 27/11 var en stor dag i IPJ, da hele to ingeniører, Martin Sundahl Laursen og Jannik Skyttegaard Pedersen på fornemmeste vis forsvarede deres ph.d. foran de knivskarpe bedømmere. Deres afhandlinger kan tilgås via vores publikationsliste.

  • Bevilling til IPJ fra Novo Nordisk Fonden

    Vi har modtaget en bevilling på 990.000 kr fra Novo Nordisk fonden Bevillingen skal anvendes til projektet : Improving cardiovascular disease prevention with artificialintellingence for finding relevant information in electronic health records I den forbindelse skal vi udvikle algoritmer til at ekstrahere information fra journaler om hjertekarsygdom og risikofaktorer herfor. Disse informationer kan anvendes til… Læs…

  • Artikel udgivet om brug af tekstalgoritmer til journallæsning

    Læger overser mindst 30% af relevant information, når de læser journalen ved almindelig manuel gennemlæsning. Resultatet var enslydende i eksperimenter, hvor lægerne blev bedt om at udpege det relevante i form af blødningsepisoder hos patienten og ved brug af Eye tracking, hvor man kan analysere hvilke ord, blikket har hvilet på. Lægerne fandt de relevante… Læs…

Samarbejdspartnere

Lad os samarbejde


Kontakt os hvis du ønsker at samarbejde om sprogmodeller eller har brug for at håndtere tekst i medicinsk forskning.